BAB 501

 
 
 

 
BAB501 -  AC2206A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 2012450738 AC2206A1 3.5 5 8.5 8 5 7 28.5 9       37.5 E 0.67

 
BAB501 - AM2285A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 ALFIAN NIZAM BIN JASRIE    2012466238 AM2285A1 4.5 4 8.5 8 0 0 16.5         16.5 F 0.00
2 ANDI SARINA BINTI ANDI BASA    2012220596 AM2285A1 1.5 3 4.5 7 6 8 25.5         25.5 F 0.00
8 FAJAR BIN DERISE    2012844266 AM2285A1 4.5 3.5 8 8 8 7 31         31 E 0.67
4 MOHD ASHAR BIN MAYANG    2012654714 AM2285A1 3.5 4 7.5 9 7 6 29.5         29.5 F 0.00
5 MOHD FIKRI BIN AB RAHMAN    2010763485 AM2285A1 4.5 4 8.5 7 7 4 26.5         26.5 F 0.00
6 MOHD ZAKARIA BIN ABDULLAH    2010125023 AM2285A1 4.5 3.5 8 8 0 0 16         16 F 0.00
7 NUR SHAHIDATUL HAFIZAH BINTI SELAG    2012805908 AM2285A1 2.5 2 4.5 8 8 8 28.5         28.5 F 0.00
8 WAN AMIRA BINTI MUJIONO    2012854952 AM2285A1 0 2.5 2.5 5 4 7 18.5         18.5 F 0.67

 
BAB501 - AM2285A2
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 ABD AZIZ KHAIRULLAH SUHAIMI    2012211072 AM2285A2 3.5 1.5 5 4 10 10 29         29 F 0.00
2 AHMAD FAIZUL MOHAMMAD ZIME    2011747269 AM2285A2 4 2 6 8 10 10 34         34 E 0.67
8 ARDY AZWIN BIN JAMAIN    2012431468 AM2285A2 0 2.5 2.5 6 6 5 19.5         19.5 F 0.00
4 MOHD FAHRID BIN ARASTAM    2012883588 AM2285A2 3 3 6 8 6 5 25         25 F 0.00
5 2012632278 AM2285A2 3 3 6 7 7 7 27         27 F 0.00
6 NORSURIANE BINTI AJAT    2012468948 AM2285A2 1.5 0 1.5 6 6 7 20.5         20.5 F 0.00
7 ROHANA BINTI ABD FIKKAH    2012427556 AM2285A2 3 3.5 6.5 9 8 9 32.5         32.5 E 0.67
8 2012270764 AM2285A2 4 4 8 9 9 7 33         33 E 0.67

 
BAB501 - BM2203A1 
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisan 2 u. bertulis Laporan projek JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum                 100    
1 NORAZRINE BINTI JOHARI   2011177007 BM2503A1 3 3 6 7 4 7 24         24 F 0.00
2 ROZAIMA BINTI HAMZAH    2012237016 BM2503A1 4 3 7 8 6 8 29         29 F 0.00
3 SALINAH BINTI YAIN    2012614246 BM2503A1 3.5 4 7.5 8 6 8 29.5         29.5 F 0.00

 
BAB501 - BM2223A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 2012845328 BM2223A1 4.5 1.5 6 7 10 10 33 7       40 D 1.00
2 2011774945 BM2223A1 4 2 6 9 8 5 28 7       35 E 0.67
8 2012299256 BM2223A1 5 4 9 8 5 6 28 7 18     53 C 2.00

 
BAB501 - BM2303A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisan 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 ANDRYCHRYSTALISME TOLISH    2012831834 BM2303A1 3 3.5 6.5 6 5 8 25.5         25.5 F 0.00
2 MOHD MURSALIN BIN MOHD TAHIL    2012805006 BM2303A1 4.5 3.5 8 9 7 7 31         31 E 0.67
8 MUHAMAD ZULHILMI BIN JAMALUDDIN    2011247958 BM2303A1 4 4 8 9 10 10 37         37 E 0.67

 
BAB501 -  BM2403A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 FARAH KHALIESAH BINTI RAHMAN    2011743001 BM2403A1 4 3 7 8 6 7 28         28 F 0.00
2 MASNI BINTI MUJIM    2012729621 BM2403A1 2.5 4 6.5 8 6 6 26.5         26.5 F 0.00
8 MD SYAFIQ DZULHAIRI BIN DZULKEFLI    2012941077 BM2403A1 3 1.5 4.5 8 6 4 22.5         22.5 F 0.00
4 MOHD FAKHRI BIN RAZALLE    2012943475 BM2403A1 2.5 4 6.5 8 6 4 24.5         24.5 F 0.00
5 MOHD NAJMUDDIN BIN AHMAD SHAH    2012324241 BM2403A1 1.5 0 1.5 0 0 0 1.5         1.5 F 0.00
6 MOHD RAHIM BIN AB MOLOK    2012242308 BM2403A1 5 3 8 6 6 9 29         29 F 0.00
7 NUR ANNISA BINTI HAMID    2012171841 BM2403A1 2 3 5 9 6 6 26         26 F 0.00

 
BAB501 - BM2423A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz bacaan list 1 list 2 JUM lisan2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 HASMIDAH BINTI TAKEDIR    2012630196 BM2423A1 4 3.5 7.5 9 6 6 28.5         28.5 F 0.00
2 JURITAH BINTI ABDUL RAHMAN    2012473414 BM2423A1 2.5 3.5 6 7 9 7 29         29 F 0.00
8 MUHAMMAD HILMI BIN SHAHARUDIN    2012644992 BM2423A1 4.5 3.5 8 9.5 8 9 34.5         34.5 E 0.67
4 MUHAMMAD SYAHMI BIN MOHD RADZI    2012417702 BM2423A1 3.5 4 7.5 8 6 8 29.5         29.5 F 0.00
5 MUSFIRAH BINTI MAS'UD    2012859034 BM2423A1 5 2.5 7.5 9 9 6 31.5         31.5 E 0.67
6 NUR SYAZANA LINA BINTI KAMAL    2012625104 BM2423A1 5 4 9 9.5 7 8 33.5         33.5 E 0.67

 
BAB501 - BM2503A1
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz lisan 1 list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 SHAHRIDAH BINTI SAIDIH    2011120637 BM2503A1 4 3 7 9 6 7 29         29 F 0.00

 

 

 

*tertakluk kepada perubahan

*Markah:
Kuiz1 = 5%
Kuiz2 = 5%

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama]  [Sept2013/Jan2014]

 

 

Update :
Thursday, 19. December 2013

.

.,