SEMESTER 
 SEPTEMBER 201
2 / JANUARI 2013

 

.

Bermula 8 semester lepas, semua Bahasa Ketiga
TIDAK ADA peperiksaan akhir. Markah adalah berdasarkan penilaian berterusan 100%.

Walau bagaimanapun, hanya 40% yang boleh didedahkan kepada pelajar.

.

 
BAB 401
(AC2204A1, BM2201A1, BM2201A1 & BM2221A1)
BAB 451
(AM2284A1 & AM2284A2)
BAB 501
(BM2303A1 & BM2223A1)

BAB 501
(AM2285A1 & AM2285A2)
   
 

SENARAI PELAJAR SEMESTER INI

 
  Buy this book at Amazon
Download this e-book for free
   

 

 

 

 

 
[Laman Utama]