TAC451

 
 
 

 

TAC451 - AM228, BM242, BM250 
10% 10% 20% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP Kuiz u. baca list  JUM lsn indv u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
1 2013603034 AM2284A1 4 9 8 21              
2 2013276794 AM2284A1 6 9 10 25              
3 2013441664 AM2284A1 7 7 12 26              
4 2013619118 AM2284A1 6 8 7 21              
5 2013211616 BM2422A1 6 9 6 21              
6 2013830328 BM2422A1 2 9 10 21              
7 2013268316 BM2501A2 5 8.5 9 22.5              
8 2013228562 BM2502A1 7 8 12 27              
9 2013251844 BM2502A1 7 8 12 27              
10 2013275504 BM2502A1 2 9 10 21              
11 2013401628 BM2502A1 3 8 9 20              
12 2013654568 BM2502A1 2 8 7 17              
13 2013426726 BM2502A1 7 9 10 26              
14 2013496238 BM2502A1 5 9.5 11 25.5              
15 2013617448 BM2502A1 6 9.5 11 26.5              
16 2013691938 BM2502A1 6 9 7 22              
17 2013602446 BM2502A2 7 9 10 26              
18 2013827512 BM2502A2 5 9 8 22              
19 2013489382 BM2502A2 9 9.5 8 26.5              
20 2013610258 BM2502A2 3 9 6 18              
21 2013882694 BM2502A2 6 9 9 24              
22 2013898236 BM2502A2 9 9 11 29              
23 2013458566 BM2502A2 5 7 8 20              
24 2013444322 BM2502A2 9 9 6 24              

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 27. June 2014

.

.,