BAB501

 
 
 

 
BAB501 - AM228, AS201, BM240
10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz reaading list 1 list 2 JUM lsn kump u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum       40         100    
1 2011136769 AM2285A2 4 4 8 8 8 7 31              
2 2012377329 AM2285A2 2.5 4.5 7 9 8 10 34              
8 2012311713 AM2285A2 4 4.5 8.5 9 9 9 35.5              
4 2011163961 AM2285A2 4 0 4 8 5 9 26              
5 2012721871 AM2285A2 3.5 3 6.5 9 8 8 31.5              
6 2012775123 AM2285A2 4 3 7 8 9 8 32              
8 2012104533 AM2285A2 3 4.5 7.5 9 9 7 32.5              
9 2012362333 AM2285A2 4 3 7 8.5 6 8 29.5              
10 2012968033 AM2285A2 3 2.5 5.5 9.5 8 6 29              
11 RIZUAN BIN JOHAN  2011728939 AM2285A2 4 2 6 7 6 4 23              
12 SHAHRIEZAM BIN JAMIL  2012594425 AM2285A2 2.5 3 5.5 7 10 7 29.5
13 SHARKAWI BIN SAPPARI  2011967009 AM2285A2 0 1.5 1.5 7 8 3 19.5              
14 2011108137 AM2285A2 4 2.5 6.5 7 7 4 24.5              
15 2011774517 AM2285A2 3.5 4 7.5 9 6 9 31.5              
16 2012590539 AM2285A2 4 2.5 6.5 8 9 8 31.5              
17 2012808358 AS2014A1 4.5 4 8.5 9 7 6 30.5              
18 2012624518 AS2014A1 4.5 3.5 8 8 7 6 29              
19 2012287372 AS2014A1 2.5 3.5 6 7 9 7 29              
20 2012895458 AS2014A1 4 3.5 7.5 8 6 6 27.5              
21 2012170149 BM2403A1 4.5 4 8.5 9.5 10 9 37              
22 2012176967 BM2403A1 3.5 3 6.5 9 8 7 30.5              

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 27. June 2014

.

.,