BAB401

 
 
 

 
BAB401
BAB401
10% 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK GROUP kuiz u. baca list 1 list 2 JUM lisn 2 u. bertulis Laporan video JUM Gred Mata Gred
    1 2 Jum     40         100    
1 2010185213 SBMM1A 2 0.5 2.5 9 5 2 18.5              
2 2012244792 AM2284A3 3 2 5 9 5 6 25              

 

 

*tertakluk kepada perubahan

 

 

 
MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama

 

Update :
Friday, 27. June 2014

.

.,