PENDIDIKAN LUAR KAMPUS (BAB 501)

 
 

 

 

 
      10% 10% 10% 10% 40% 10% 20% 10% 20% 100%
BIL NAMA MATRIK kuiz qiraah imla lsn indv JUM listng u. bertulis Laporan projek JUM
      1 2 3 Jum                  
1 ELLA AINNEY K. DIAZ 2007244846 2.7 1.8 4 8.5 9.5 10 9 37 N/A N/A  N/A  N/A N/A
2 FARIDAH ILAH 2007244894 2.4 2.1 4 8.5 7 9 7 31.5 N/A N/A  N/A  N/A N/A
3 FATIMAH ABD RAHMAN 2007244884 2.4 2.1 4 8.5 7 4 6 25.5 N/A N/A  N/A  N/A N/A
4 HAZELINA FARRAH SHAMSUDDIN 2007244896 2.4 2.1 4 8.5 7 7 7 29.5 N/A N/A  N/A  N/A N/A
5 MASNI MATLIN 2007244844 2.4 1.5 3.6 7.5 6 3 6 22.5 N/A N/A  N/A  N/A N/A
6 MOHD REOWANDY BIN AMRIN 2006154565 1.8 0.9 0.8 3.5 5 3 5 16.5 N/A N/A  N/A  N/A N/A
7 NORHARYANI SANUSI 2008250134 1.5 2.7 4 8.2 9.5 10 9 36.7 N/A N/A  N/A  N/A N/A
8 SHAHRUL AZHAR SARDILIN 2007120091 2.4 2.1 4 8.5 6 4 6 24.5 N/A N/A  N/A N/A  N/A

 

*Markah:
Kuiz1 = 3%
Kuiz2 = 3%
Kuiz3 = 4%

 

 

MARKAH LULUS = 50%

 

[Laman Utama] [Julai/November2010]

 

 

Update :
Sunday, 17. October 2010

.

.,