SEMESTER 
DISEMBER 2007 / APRIL 2008

 

.
Markah On-Going = 40%, 
Peperiksaan akhir =
60
%
*Ujian lisan individu & kumpulan termasuk dalam Peperiksaan Akhir
.

 
BAB 101 - DIB 3
BAB 110 - DPP 1
BAB 151 - DBS 4
BAB 120 - DPP 2
BAB 501 -  BBA
BAB 501 - BBA (PJJ)

SENARAI PELAJAR SEMESTER INI

 
[Laman Utama]
1