SEMESTER 
DISEMBER 2006 / APRIL 2007

 

.
Markah On-Going = 70%, 
Peperiksaan akhir =
30%.
.

 
BAB 101 - DIB 3
BAB 101 - DPP 1
BAB 151 - DBS 4
BAB 501 -  BASc
BAB 401 - PJJ
BAB 501 - PJJ

SENARAI PELAJAR SEMESTER INI

 
[Laman Utama]
1